WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Veřejný slovník: Minulý podmiňovací způsob I.


Odkaz ke sdílení:

Autor: tereza

Počet slov ve slovníku: 50

Vytvořen: 2012-04-15 16:27:30

Tento slovník využívá: 1 uživatel


Přidat do oblíbených Uložit slovník do oblíbenýchPřejít na zkoušení »


Ukázka obsahu


Cizí slovo Český překlad
You could have met him last week, when he was here. Mohl jsi se s ním setkat minulý týden, když tady byl.
They would have come, but Jane fell ill. Přišli by, ale Jana onemocněla.
I could have checked it better. Mohl jsem to zkontrolovat lépe.
She would have watched it with us. But she was very tired. Dívala by se na to s námi. Ale byla velmi unavená.
We would have come on time. But our bus was late. Přišli bychom včas. Ale náš autobus měl zpoždění.
It couldn´t have happened as he described it. Nemohlo se to stát tak, jak to popsal.
We would have written the letter yesterday, but there was no time. Napsali bychom ten dopis včera, ale nebyl čas.
You could have gone there. It would have helped her. Mohli jste tam jít. Pomohlo by jí to.
He would have met me last month. But he didn´t arrive. Byl by se se mnou setkal minulý měsíc. Ale nepřijel.
I would have never worked for him. Do you know what he was like? Nikdy bych pro něj byl nepracoval. Víš, jaký byl?
Zobrazit všechny slovíčka ze slovníku »