WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  
Přejít na zkoušení z anglických nepravidelných sloves »

Anglická nepravidelná slovesa


Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Český význam
arisearosearisenvzniknout
awakeawokeawokenprobudit (se)
arisearosearisenvzniknout
awakeawokeawokenprobudit (se)
bewas, werebeenbýt
bearborebornnést, rodit, narozen
beatbeatbeatenbít, tlouci
becomebecamebecomestát se
beginbeganbegunzačít
bendbentbentohnout
besetbesetbesetobklíčit
betbetbetsázet
bidbid/badebid/biddennabídnout (kolik)
bindboundboundvázat
bitebitbittenkousat
bleedbledbledkrvácet
blowblewblownfoukat
breakbrokebrokenlámat
breedbredbredplodit
bringbroughtbroughtpřinést
broadcastbroadcastbroadcastvysílat rozhlasem
buildbuiltbuiltstavět
burnburned/burntburned/burnthořet, pálit
burstburstburstprasknout
buyboughtboughtkupovat
castcastcastházet
catchcaughtcaughtchytit
choosechosechosenvybrat si
clingclungclunglpět
comecamecomepřijít
costcostcoststát (kolik)
creepcreptcreptlézt
cutcutcutřezat, krájet
dealdealtdealtjednat, zabývat se
digdugdugkopat
divedived/dovedivedpotápět se
dodiddonedělat
drawdrewdrawntáhnout, kreslit
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtsním
drivedrovedrivenhnát, jet, řídit
drinkdrankdrunkpít
eatateeatenjíst
fallfellfallenpadat
feedfedfedkrmit
feelfeltfeltcítit
fightfoughtfoughtbojovat
findfoundfoundnalézt
fleefledfledprchat
flingflungflungmrštit
flyflewflownletět
forbidforbadeforbiddenzakázat
forecastforecastforecastpředpovídat
forgetforgotforgottenzapomenout
forgiveforgaveforgivenodpustit
forsakeforsookforsakenopustit
freezefrozefrozenmrznout
getgotgottendostat, obdržet
givegavegivendát
gowentgonejít, jet
grindgroundgroundmlít
growgrewgrownrůst
hanghunghungviset
havehadhadmít, vlastnit
hearheardheardslyšet
hidehidhiddenskrývat
hithithitudeřit, zasáhnout
holdheldhelddržet
hurthurthurtzranit, bolet
keepkeptkeptdržet
kneelkneltkneltpokleknout
knitknitknitplést
knowknewknowznát
laylaidlaidpoložit
leadledledvést
leapleaped/leaptleaped/leaptskákat
learnlearned/learntlearned/learntučit se
leaveleftleftopustit
lendlentlentpůjčit
letletletnechat
lielaylainležet
lightlighted/litlightedzapálit
loselostlostztratit
makemademadedělat
meanmeantmeantmínit
meetmetmetpotkat, poznat
meltmeltedmeltedtát, tavit
misdealmisdealtmisdealtšpatně rozdat karty
misgivemisgavemisgivenvzbudit pochybnost
mislaymislaidmislaidzaložit si
misleadmisledmisledzavést, klamat
mistakemistookmistakenmýlit se
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodne(po)rozumět
mowmowedmownžnout
outbidoutbadeoutbiddenpodat více v dražbě
outdooutdidoutdonepřekonat
outgooutwentoutgonepředhonit
outgrowoutgrewoutgrownpřerůst
outrideoutrodeoutriddenpředjet
outrunoutranoutrunpředběhnout
outshineoutshoneoutshonezářit jasněji než
outspreadoutspreadoutspreadrozprostřít
outwearoutworeoutwornpřetrvat
overbearoverboreoverbornepřemoct
overcastovercastovercastzatáhnout, zastřít
overcomeovercameovercomeporazit
overdooverdidoverdonepřehánět
overdrawoverdrewoverdrawnpřekročit úvěr
overeatoverateovereatenpřejíst se
overfeedoverfedoverfedpřekrmit, přetížit
overgrowovergrewovergrownpřerůst
overhangoverhungoverhungpřevisnout
overhearoverheardoverheardzaslechnout
overlayoverlaidoverlaidpotáhnout, zakrýt
overleapoverleaptoverleaptpřeskočit
overlieoverlayoverlainzalehnout
overrideoverrodeoverriddenpodupat, nedbat
overrunoverranoverrunzaplavit
overseeoversawoverseendohlížet na
oversetoversetoversetpřivést z míry
overshootovershotovershotpřestřelit
oversleepoversleptoversleptzaspat
overspreadoverspreadoverspreadpokrýt
overtakeovertookovertakendohonit, překvapit
overthrowoverthrewoverthrownporazit
overworkoverworkedoverworkedpřepracovat se
partakepartookpartakenpodílet se na
paypaidpaidplatit
putputputdát, položit
readreadreadčíst
rebuildrebuiltrebuiltpřebudovat
recastrecastrecastpřelít
relayrelaidrelaidzn. pokrýt, vysílat přenosem
rendrentrentroztrhnout
repayrepaidrepaidvrátit (peníze)
resetresetresetznovu zasadit
retellretoldretoldpřevyprávět
rewindrewoundrewoundpřevinout
ridridridzbavit
rideroderiddenjezdit na kole, jet koňmo
ringrangrungzvonit
riseroserisenvstát
riverivedrivenurvat
runranrunběžet
sawsawedsawnřezat pilou
saysaidsaidříkat, říci
seesawseenvidět
seeksoughtsoughthledat
seetheseethedseethedvřít
sellsoldsoldprodat
sendsentsentposlat
setsetsetpoložit, postavit
sewsewedsewnšít
shakeshookshakentřást
shaveshavedshavedholit se
shearshearedshornstříhat
shedshedshedprolévat
shineshoneshonesvítit, zářit
shoeshodshodokovat
shootshotshotstřílet
showshowedshownukázat
shredshreddedshreddeddrtit
shrinkshrankshrunkscvrknout se
shriveshrivedshrivedzpovídat se
shutshutshutzavřít
singsangsungzpívat
sinksanksunkklesnout
sitsatsatsedět
slayslewslainzabít
sleepsleptsleptspát
slideslidslidklouzat (se)
slingslungslungmrštit
slinkslunkslunkplížit se
slitslitslitrozříznout
smellsmeltsmeltčichat, páchnout
smitesmotesmittenudeřit
sowsowedsownsít
speakspokespokenmluvit
speedspedspedspěchat, regulovat rychlost
spellspeltspelthláskovat
spendspentspentutratit (peníze), strávit (čas)
spillspiltspiltrozlít
spinspunspunpříst
spitspatspatplivat
splitsplitsplitrozštípnout
spoilspoiltspoiltzkazit (se)
spreadspreadspreadprostřít, rozprostřít
springsprangsprungskákat
standstoodstoodstát
stavestovestoveprorazit
stealstolestolenkrást
stickstuckstuckvězet, nalepit
stingstungstungbodnout
stinkstankstunkzapáchat
strewstrewedstrewnposypat
stridestrodestriddenkráčet
strikestruckstrucktlouct
stringstrungstrungnavléct niť
strivestrovestrivenusilovat
sunburnsunburntsunburntopálit (se)
swearsworeswornpřísahat
sweatsweatedsweatedpotit se
sweepsweptsweptmést
swellswelledswollenotéct
swimswamswumplavat
swingswungswunghoupat se
taketooktakenvzít
teachtaughttaughtvyučovat
teartoretorntrhat
telltoldtoldpovědět
thinkthoughtthoughtmyslet
thrivethrovethrivendařit se
throwthrewthrownházet
thrustthrustthrustvstrčit
treadtrodtroddenšlapat
unbendunbentunbentnapřímit
unbindunboundunboundodvázat
underbidunderbidunderbiddenpodbízet
undergounderwentundergonepodstoupit
undersellundersoldundersoldprodávat pod cenou
understandunderstoodunderstoodrozumět
undertakeundertookundertakenpodniknout
underwriteunderwroteunderwrittenpojistit
undoundidundonerozvázat, zrušit
upsetupsetupsetzvrhnout
wake (up)woke (up)woken (up)vzbudit (se)
waylaywaylaidwaylaidčíhat v záloze
wearworewornnosit, mít na sobě
weavewovewowentkát
wedweddedweddedvzít si za choť
weepweptweptplakat
winwonwonvyhrát, získat, zvítězit
windwoundwoundnavíjet
withdrawwithdrewwithdrawnodvolat
withholdwithheldwithheldzadržet, odmítnout
withstandwithstoodwithstoododolat
workworkedworkedpracovat
wringwrungwrungždímat
writewrotewrittenpsát