WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesaAnglicky up Český význam
ask for(po)žádat, (po)prosit o
update onaktualizovat, modernizovat
come on!Ale jdi! No tak!
cheat onbýt nevěrný, podvádět
take afterbýt po někom
be againstbýt proti
shut upbýt zticha
wait forčekat
queue upčekat ve frontě
be awaychybět, být pryč
catch onchytit se, mit úspěch, porozumět
struggle ondál bojovat, nevzdávat se
watch outdávat (si) pozor
look outdávat pozor, být připraven
add indodat, zahrnout do
come alongdohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
run outdojít, vyčerpat (něco), unikat, vzdálit se
turn outdopadnout, vyjít najevo
get aheaddostat se do vedení, mít úspěch
get outdostat se ven, vystoupit z (auta)
catch updostihnout, dohnat,
hope fordoufat v
keep todržet se (koho, čeho)
keep togetherdržet se pohromadě, držet spolu
hang ondržet se, vydržet
get awayfrom vyhnout se problému, utíkat před
spell outhláskovat
look forhledat
go togetherhodit se k sobě, ladit spolu
go withhodit se k, být částí čeho, chodit s kým
play offhrát vyřazovacím způsobem, stavět proti sobě
profit by/fromískat (čím)
eat outjíst v restauraci
go outjít ven, odjet, vyjít
run forkandidovat na, poptávka po
put aboveklást, umístit nad
confront withkonfrontovat s
lie downlehnout si, položit se
hunt forlovit co
intend asmínit, zamýšlet jako
fed up, be fed upmít někoho/něčeho dost, (být) otrávený
turn overmít obrat
think ofmyslet na, vzpomenout si na
make ofmyslet si o, mít nazor na, zhotovit z
stand fornahrazovat, zastávat (postoj), symbolizovat
find outnajít, zjistit, odhalit
make fornamířit si to k, vést k
slap onnaplácat
fill upnaplnit, zasytit, doplnit
bump intonarazit na koho
come acrossnarazit na koho/co
run acrossnarazit na někoho či něco
move innastěhovat se, přistěhovat se
keep away fromnepřibližovat se, vyhýbat se
keep outnevstupovat, držet se mimo
deal inobchodovat s
go withoutobejít se bez
get byobejít se s, vystačit si
dress downobléci se neformálně
put onobléci/obout/vzít si na sebe, obout
turn backobrátit se, vydat se zpět
split offoddělit (se), odštěpit
deduct fromodečíst od, odpočítávat
walk away fromodejít od něčeho
drop outodejít ze školy, vystoupit z, vyloučit něco
go awayodejít, odjet, jít/jet pryč
turn inodevzdat, nahlásit
log off/outodhlásit se na počítači
put ofodložit, zrazovat, odbýt někoho, odradit
turn awayodmítnout, zamítnout
break offodmlčet se, odlomit
respond toodpovědět na, odpovídat na
slice offodříznout, ukrojit
cut awayodříznout. oddělit
step outodskočit si, odejít na chvilku
move outodstěhovat se, odejít
spin offodvíjet se od něčeho, vzniknout jako nová firma z mateřské společnosti
refer toodvolávat se na, odkazovat
look backohlížet se
shave offoholit, seříznout
warm upohřát (jídlo), ohřát se
cut downomezit, snížit, pokácet,
cut backomezit, zredukovat, zastřihnout
wear outopotřebovat, obnosit
open upotevřít (se), zpřístupnit
turn aroundotočit (se), udělat, vyrobit, zlepšit se
drop awaypadat, klesat, odpadat, odkapávat
belong topatřit, být členem, příslušnost k
pay forplatit za, pykat za, zaplatit za
run aroundpobíhat, běhat
come frompocházet z, být odkud
figure outpochopit, porozumět, vypočítat, vyčíslit
plan forpočítat s, připravit se na, plánovat pro
sign uppodepsat smlouvu, najmout, zapsat se
range between...and...pohybovat se mezi ... a ...
range from...to...pohybovat se v mezích od ... do ...
break downpokazit se, selhat, rozbít se
come downpoklesnout, snížit se, sestoupit
move onpokračovat, jít dál, posunout se dál, odvést
get onpokračovat, nastoupit, nasednout