WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Často používané anglické fráze


Fráze Překlad
I can't get it startednemohu to nastartovat
I don't know what to do firstnevím co dříve dělat
I don't think somyslím, že ne
I don't think somyslím, že ne
I doubt ito tom pochybuji, to se mi nezdá
I have no fancy for neoblibuji ...
I haven't got any money leftnezbyly mi žádné peníze
I haven't seen you for agesneviděl jsem Vás hrozně dlouho
I changed my mindrozmyslel jsem si to
I changed my mindrozmyslel jsem si to
I must be goingmusím jít
I must be goingmusím jít
I must go for shoppingmusím jít nakupovat
I remain yours very sincerelyzůstávám v upřímné úctě /běžná fráze v dopise/
I shall manage myselfzařídím to sám
I shall think it overbudu o tom přemýšlet, rozmyslím si to
I want you to have a good look aroundale, aby se dobře rozhlédl
I wish I were yourád bych byl na Vašem místě Not really?
I wish to inform youdovoluji si Vás informovat
I won't be long /I will not/nebudu tam dlouho
I wonder1. divím se
I wonder who that can beto bych rád věděl, kdo to může být
I would do with ...postačí
I wouldn't do if I were youna Vašem místě bych to nedělal
I'd love to go therehrozně rád bych tam šel
I'd love to havestrašně ráda bych si dala
I'll be only glad tobude mi jenom ctí ..., velmi rád ...
I'll punch his nose/hovor./ dám mu přes hubu / doslova: praštím ho do nosu/
I'll take no chancesneriskuji
I'm busymám teď moc práce
I'm in a jamjsem v kaši /rejži/
I'm in love with youjsem do Vás zamilován
I'm on my wayjiž běžím, již se řítím
I've got I have got
if he finds outjestliže na to přijde
If that is what you wantjestli je to co chceš
If we go on like thisbudeme-li to dělat takhle dál
In advancepředem
In order to make up forza účelem (proto), abychom napravili
In the course orběhem
Is it possible for you? můžete? (je to pro Vás možné) If you do not mind
Is that right?že je to pravda?
Is that so?vážně?
Is that so?vážně?
Isn't that shocking?není to hrozné? /otřesné?/
It does not work"nefunguje to"
It doesn't matterto nevadí, to nehraje roli, to není rozhodující
It is a pityto je škoda
It is about a mile awayje to asi míli odtud
It is not nice of younení to od Vás hezké