WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Často používané anglické fráze


Fráze Překlad
Mr. X. to see youpan X. přišel, aby Vás navštívil a podobně
Mrs. Missis /misiz/
My Goodnessty má dobroto, proboha
My time is upmůj čas vypršel /ostatní obraty jsou již zcela běžné a zcela nepohádkové/.
No matter whether...bez ohledu na to zda...
No U turnzákaz otáčení
not at allnení zač
Nothing doing /slang/ne, to nepřichází v úvahu, to nejde
Nothing like thatnic takového
Offering you again our apologyznovu se Vám omlouvajíce
Oh I see!aha
Oh my gosh!jemináčku!
Oh please do!jenom, prosím Vás, to udělejte
On second thoughtkdyž ale tak o tom přemýšlím, napadá mne
On second thoughtkdyž jsem o tom znovu přemýšlel, při správné myšlence
On this occasionpři této příležitosti
Once upon a time there was ... Obrat vyskytující se hlavně v pohádkáchznamená naše "byl jednou jeden atd."
One by onejedno po druhém
Pleaseprosím!nikdy se tímto slůvkem neodpovídá na anglické "thank you" -děkuji Vám
Please sit down and join usprosím posaďte se a připojte se k nám
Please take a seatprosím přijměte místo
Plenty of ...spousta ...
Referring to your letter of...odvolávajíce se na Váš dopis ze dne...
right awayihned (totéž co immediately)
Right lane closedpravý jízdní pruh uzavřen
Road closedsilnice je uzavřena
Scrambled eggsmíchaná vajíčka straight up eggs
she has no mannersnemá žádné chování
Show him inpošlete ho sem, ať vejde
Signals aheadpozor přijdou dopravní světla
So I thought I might have a looktak jsem myslel/a/, že bych se podíval/a/
So that's whytak proto /aha/
Take a good care of your niecehezky se starej o svou neteř
Take it easyneběžnější fráze hovor. američtiny, my bychom k jejímu vystižení použili: Neber si to tak, jen žádný "nervák", nesmíš to tak, rvát, samozřejmě podle situace, kdy to říkáme, např. když někdo se snaží zdvihnout nějaký těžký předmět, namáhá se seč může, pot mu odstřikuje a my mu řekneme: nesmíš to tak rvát, podívej , ono to jde lehce.
Tell me your particularssdělte mi svá osobní data
Thank Godbohudík
That is /nebo zkráceně : that s/ all rightto je v pořádku /a je to rovněž jedna z nejčastějších odpovědí na Thank you/
That thief must not think that... and GET AWAY WITHIN...a že mu to projde
That was a tough oneten byl opravdu obtížný k jednání /hovor. ten byl tuhej/
That will doto postačí, tak to bude dobré
That's awfully nice of youto je od Vás strašně milé
That's funnyto je srandovní, divné, legrační
That's nice of you to say soje to hezké od Vás, že to říkáte
that's settledujednáno
That's the way it istakové už to je
That's what you needto je to, co potřebujete
The pleasure is all minepotěšení je na mé straně
The pleasure's all minepotěšení je na mé straně
There is no hurrynení spěch
There is nothing like that around herenic takového tady není