WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesadown Anglicky Český význam
get upvstát z postele, vstát, zvednout se
get togethersetkat se, sejít se
get throughprojít čím, dostat (se) přes co, prečkat co
get overzotavit se z, získat (koho)
get outdostat se ven, vystoupit z (auta)
get onpokračovat, nastoupit, nasednout
get offvystoupit (z vlaku), svléct
get invstoupit, vejít, nasednout do (auta)
get downsednout, kleknout, spolknout
get byobejít se s, vystačit si
get back tovrátit se k něčemu, vrátit se do
get awayutéci, uniknout
get awayfrom vyhnout se problému, utíkat před
get alongvycházet spolu
get alongwith dobře vycházet s
get aheaddostat se do vedení, mít úspěch
get acrosspředat, sdělit, objasnit
furnish withvybavit, zařídit čim
frighten awayzastrašit, vyplašit
freeze upzamrznout (motor), zaseknout se
forget aboutzapomenout na
follow upsledovat, zabývat se čím, zkoumat co, ověřovat
fly awayuletět, zmizet
flame upvzplanout, rozhořet se, zčervenat
fix upzařídit, napravit, zorganizovat,
fit invejít se, zapadat dobře, hodit se
find outnajít, zjistit, odhalit
fill upnaplnit, zasytit, doplnit
fill invyplnit, vypsat (formulář)
figure outpochopit, porozumět, vypočítat, vyčíslit
feed upvykrmovat, nasytit
feed onživit se čim (zvířata), spotřebovat
fed up, be fed upmít někoho/něčeho dost, (být) otrávený
favour withprokázat laskavost čím, poctít
fall awayslábnout, klesat, odpadnout
fall apartrozpadnout se,
face withseznámit se, konfrontovat
face outpostavit se komu/čemu, vyrovnávat se
end withskončit čim/jak, skončit datem
end upskončit, dopadnout jako, uzavřít
eat upspořádat, dojídat, pohltit
eat outjíst v restauraci
eat awayrozežrat (kyselina), pohltit, okusovat (něco)
drop outodejít ze školy, vystoupit z, vyloučit něco
drop awaypadat, klesat, odpadat, odkapávat
dress upslavnostně se obléci
dress downobléci se neformálně
dream upvymyslet něco, přijít na, vysnít si
draw upsepsat, sestavit, vypracovat, načrtnout
die outvymizet, vymírat, zaniknout
die ofumřít jak, zemřít na (zranění)
die fromumřít na
die forzemřít za, prahnout po
deprive ofzbavit čeho, připravit o
depend on/uponzáviset, záležet na, být závislý na
deduct fromodečíst od, odpočítávat
deduce fromvyvodit z, odvodit z
decide forrozhodnout ve prospěch
decide betweenrozhodnout se mezi dvěma možnostmi
decide againstrozhodnout v neprospěch
deal withvypořádat se s čim, vyřešit co
deal inobchodovat s
cut outvyříznout, vystřihnout
cut offuřiznout, odříznout, přerušit
cut downomezit, snížit, pokácet,
cut backomezit, zredukovat, zastřihnout
cut awayodříznout. oddělit
cover upzakrýt, utajit, krýt
consist ofskládat se z, sestávat z
confront withkonfrontovat s
come up withpřijít s nečím, navrhnout něco
come uppřijít na řadu, objevit se, vstoupit
come overstavit se, přihodit se
come outvyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
come on!Ale jdi! No tak!
come onzačit, rozběhnout se, jít dále
come inpřijít na místo, vstoupit, vejít
come frompocházet z, být odkud
come downpoklesnout, snížit se, sestoupit
come backvrátit se
come apartrozpadnout se
come alongdohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
come acrossnarazit na koho/co
close upzavřít, uzavřít
close downzavřit, zrušit, zastavit provoz
catch up withpostihnout koho, stihnout
catch updostihnout, dohnat,
catch onchytit se, mit úspěch, porozumět
carry onpokračovat, trvat
calm downuklidnit se
call backzavolat/zatelefonovat zpátky, odvolat
burn downshořet, vyhořet, spálit
bump intonarazit na koho
bring uppřijít s (nápadem), vychovat
bring backpřipomenout si, oživit vzpomínku, navrátit
bring aboutzpůsobit, zapříčinit, vymoct
bring (a)roundpřivést někoho, vzkřísit
break withskoncovat s, odejit od/z, rozejít se s
break uprozpadnout se, rozejít se, rozbit (se), rozlámat
break ouuprchnout z vězení, propuknout (požár), vypuknout