WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesaup Anglicky Český význam
play backpřehrávat
play offhrát vyřazovacím způsobem, stavět proti sobě
plot againststrojit úklady proti
plug inzastrčit do zásuvky, zapojit, připojit
pour awayvylít
pour intovlévat se, nalít
print off/outvytisknout
profit by/fromískat (čím)
provide forzaopatřit,učinit opatření pro, poskytovat (koho, co)
provide withvybavit něčim,poskytnout/zajistit/zabezpečit něco
pull intopřijet do, dorazit do
pull outvyjet ze zastávky, prodloužit, vytáhnout
pull overuhnout na stranu, navléct si, přetáhnout
put aboveklást, umístit nad
put acrossprosadit, přesvědčivě vysvětlit, vyložit,
put awayuklidit, dát něco na své místo, odložit (si něco)
put downpoložit, zapsat, zaznamenat,potlačit
put ofodložit, zrazovat, odbýt někoho, odradit
put onobléci/obout/vzít si na sebe, obout
put outuhasit, zhasnout světlo, vypnout, vystrčit
queue upčekat ve frontě
range between...and...pohybovat se mezi ... a ...
range from...to...pohybovat se v mezích od ... do ...
reduce tozredukovat na, zjednodušit na
refer toodvolávat se na, odkazovat
regard aspovažovat/mít za
rely on/uponspolehnout se na, záviset
remind ofpřipomínat někoho/něco, upamatovat
respond toodpovědět na, odpovídat na
result fromvyplývat z
result invyústit do, mít za následek
rise abovepovznést se nad, převyšovat, vystupovat
run acrossnarazit na někoho či něco
run aroundpobíhat, běhat
run awayutéci
run forkandidovat na, poptávka po
run outdojít, vyčerpat (něco), unikat, vzdálit se
save upšetřit, našetřit si
sell outvyprodat zboží, odprodat, vyprodávat
serve assloužit jako
set offvydat se, vyrazit, vyvolat, způsobit
set outvyrazit, vydat se na cestu, vydat knihu
set upzaložit, zřídit, vytvořit, zorganizovat
shave offoholit, seříznout
show offpředvádět se, chlubit se, předvést něco
shut upbýt zticha
sign uppodepsat smlouvu, najmout, zapsat se
sit downsedět, posadit se
slap onnaplácat
sleep overpřespat u někoho
slice offodříznout, ukrojit
slim downzredukovat (se), zeštíhlet
smash uprozbít, demolovat
sort outroztřídit, utřídit, vyřešit problém
speed upzrychlit (se), urychlit
spell outhláskovat
spin offodvíjet se od něčeho, vzniknout jako nová firma z mateřské společnosti
split offoddělit (se), odštěpit
split uprozejít se (pár), rozdělit, rozčlenit
stand fornahrazovat, zastávat (postoj), symbolizovat
stand up forzastat se, postavit se za
stand up topostavit se někomu, přečkat
step inzasáhnout, zakročit,vložit se, vejít
step outodskočit si, odejít na chvilku
step upzvýšit, zintenzivnit
stock upzásobit se
stop byzastavit se u někoho
stop overudělat si zastávku
struggle ondál bojovat, nevzdávat se
sue forsoudit se o, domáhat se něčeho, prosit o
suffer fromtrpět něčím
suit tovyhovovat
sum upshrnout, zrekapitulovat
swear topřísahat na něco
switch offvypnout, odpojit, zhasnout
switch onzapnout, spustit, rozsvítit
take afterbýt po někom
take backvzít zpět
take inubytovat, zahrnout, pochopit, (po)rozumět
take offsvléknout, vzlétnout, odstranit
take outvzít někoho ven, vyvést, vybírat
take overpřevzít vedení
take uppřijmout nabídku, projednávat
talk intopřemluvit někoho k něčemu
talk overprobrat, prodiskutovat
think aboutpřemýšlet o něčem
think ofmyslet na, vzpomenout si na
tidy upuklízet
tie upsvázat, spoutat, přivázat
total upsečíst, spočítat
touch downpřistát, dosednout
turn aroundotočit (se), udělat, vyrobit, zlepšit se
turn awayodmítnout, zamítnout
turn backobrátit se, vydat se zpět
turn downzeslabit, ztišit, odmítnout
turn inodevzdat, nahlásit
turn intoproměnit se v
turn offvypnout
turn onzapnout, pustit (vodu)
turn outdopadnout, vyjít najevo