WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesaAnglicky up Český význam
look forward totěšit se na
look upto obdivovat (něco, někoho)
suffer fromtrpět něčím
insist on/upontrvat na
make uptvořit, vymyslet, vymýšlet si, líčit se
take inubytovat, zahrnout, pochopit, (po)rozumět
zoom inudělat detail, zaostřit, zvětšovat
stop overudělat si zastávku
keep upudržovat na vysoké úrovni, udržovat
put outuhasit, zhasnout světlo, vypnout, vystrčit
pull overuhnout na stranu, navléct si, přetáhnout
put awayuklidit, dát něco na své místo, odložit (si něco)
calm downuklidnit se
tidy upuklízet
fly awayuletět, zmizet
die ofumřít jak, zemřít na (zranění)
die fromumřít na
wash upumývat nadobí, smýt
break ouuprchnout z vězení, propuknout (požár), vypuknout
cut offuřiznout, odříznout, přerušit
hurry onuspíšit
back downustoupit, odstoupit, odvolat
run awayutéci
get awayutéci, uniknout
wipe away/offutřít, setřít
introduce intouvést do něčeho
fit invejít se, zapadat dobře, hodit se
believe invěřit v/na, doufat v,
lead tovést k něčemu, způsobit něco
pour intovlévat se, nalít
break invloupat se, násilim vniknout, vyrazit
break intovloupat se, propuknout v
give backvrátit
come backvrátit se
get back tovrátit se k něčemu, vrátit se do
get upvstát z postele, vstát, zvednout se
get invstoupit, vejít, nasednout do (auta)
keep out!vstup zakázan!
provide withvybavit něčim,poskytnout/zajistit/zabezpečit něco
furnish withvybavit, zařídit čim
pick outvybrat (si), poznat, vybírat
blow upvybuchnout, nafouknout
get alongvycházet spolu
set offvydat se, vyrazit, vyvolat, způsobit
suit tovyhovovat
wipe outvyhubit, vyhladit, zničit
negotiate forvyjednávat o
negotiate withvyjednávat s
pull outvyjet ze zastávky, prodloužit, vytáhnout
come outvyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
yell outvykřikovat, hulákat
feed upvykrmovat, nasytit
pour awayvylít
die outvymizet, vymírat, zaniknout
dream upvymyslet něco, přijít na, vysnít si
fill invyplnit, vypsat (formulář)
result fromvyplývat z
turn offvypnout
switch offvypnout, odpojit, zhasnout
work outvypočítat, spočítat, vypracovat, trénovat, posilovat
deal withvypořádat se s čim, vyřešit co
sell outvyprodat zboží, odprodat, vyprodávat
set outvyrazit, vydat se na cestu, vydat knihu
cut outvyříznout, vystřihnout
grow upvyrůst, dospět
get offvystoupit (z vlaku), svléct
print off/outvytisknout
wipe upvytřít, utřít
result invyústit do, mít za následek
boil downvyvařit se, ubýt, zahustit, zestručnit
deduce fromvyvodit z, odvodit z
give invzdát se (komu), podlehnout
take outvzít někoho ven, vyvést, vybírat
take backvzít zpět
flame upvzplanout, rozhořet se, zčervenat
go outwith chodit s kým
get alongwith dobře vycházet s
wrap upzabalit (dárek), nabalit se, teple se obléci
come onzačit, rozběhnout se, jít dále
apply foržádat o, ucházet se o, zažádat si
hold backzadržet, zastavit, zdržovat, váhat
interest inzájem o, zainteresovat
hedge againstzajistit se proti riziku apod.
cover upzakrýt, utajit, krýt
set upzaložit, zřídit, vytvořit, zorganizovat
aim at/forzaměřit se, soustředit se, směřovat k
freeze upzamrznout (motor), zaseknout se
provide forzaopatřit,učinit opatření pro, poskytovat (koho, co)
turn onzapnout, pustit (vodu)
switch onzapnout, spustit, rozsvítit
forget aboutzapomenout na
write downzapsat, poznamenat si
fix upzařídit, napravit, zorganizovat,
step inzasáhnout, zakročit,vložit se, vejít
stock upzásobit se
stand up forzastat se, postavit se za
stop byzastavit se u někoho
frighten awayzastrašit, vyplašit
plug inzastrčit do zásuvky, zapojit, připojit
hang upzavěsit telefon, pověsit