WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesadown Anglicky Český význam
zoom inudělat detail, zaostřit, zvětšovat
yell outvykřikovat, hulákat
write downzapsat, poznamenat si
wrap upzabalit (dárek), nabalit se, teple se obléci
worry aboutstrachovat se o
work outvypočítat, spočítat, vypracovat, trénovat, posilovat
work onpracovat na něčem, působit na někoho
wish forpřát si něco, toužit po něčem
wipe upvytřít, utřít
wipe outvyhubit, vyhladit, zničit
wipe away/offutřít, setřít
wear outopotřebovat, obnosit
watch outdávat (si) pozor
wash upumývat nadobí, smýt
warm upohřát (jídlo), ohřát se
walk away fromodejít od něčeho
wake upprobudit se
wait forčekat
update onaktualizovat, modernizovat
turn upzesílit (rádio), objevit se
turn over topředat, odevzdat
turn overmít obrat
turn outdopadnout, vyjít najevo
turn onzapnout, pustit (vodu)
turn offvypnout
turn intoproměnit se v
turn inodevzdat, nahlásit
turn downzeslabit, ztišit, odmítnout
turn backobrátit se, vydat se zpět
turn awayodmítnout, zamítnout
turn aroundotočit (se), udělat, vyrobit, zlepšit se
touch downpřistát, dosednout
total upsečíst, spočítat
tie upsvázat, spoutat, přivázat
tidy upuklízet
think ofmyslet na, vzpomenout si na
think aboutpřemýšlet o něčem
talk overprobrat, prodiskutovat
talk intopřemluvit někoho k něčemu
take uppřijmout nabídku, projednávat
take overpřevzít vedení
take outvzít někoho ven, vyvést, vybírat
take offsvléknout, vzlétnout, odstranit
take inubytovat, zahrnout, pochopit, (po)rozumět
take backvzít zpět
take afterbýt po někom
switch onzapnout, spustit, rozsvítit
switch offvypnout, odpojit, zhasnout
swear topřísahat na něco
sum upshrnout, zrekapitulovat
suit tovyhovovat
suffer fromtrpět něčím
sue forsoudit se o, domáhat se něčeho, prosit o
struggle ondál bojovat, nevzdávat se
stop overudělat si zastávku
stop byzastavit se u někoho
stock upzásobit se
step upzvýšit, zintenzivnit
step outodskočit si, odejít na chvilku
step inzasáhnout, zakročit,vložit se, vejít
stand up topostavit se někomu, přečkat
stand up forzastat se, postavit se za
stand fornahrazovat, zastávat (postoj), symbolizovat
split uprozejít se (pár), rozdělit, rozčlenit
split offoddělit (se), odštěpit
spin offodvíjet se od něčeho, vzniknout jako nová firma z mateřské společnosti
spell outhláskovat
speed upzrychlit (se), urychlit
sort outroztřídit, utřídit, vyřešit problém
smash uprozbít, demolovat
slim downzredukovat (se), zeštíhlet
slice offodříznout, ukrojit
sleep overpřespat u někoho
slap onnaplácat
sit downsedět, posadit se
sign uppodepsat smlouvu, najmout, zapsat se
shut upbýt zticha
show offpředvádět se, chlubit se, předvést něco
shave offoholit, seříznout
set upzaložit, zřídit, vytvořit, zorganizovat
set outvyrazit, vydat se na cestu, vydat knihu
set offvydat se, vyrazit, vyvolat, způsobit
serve assloužit jako
sell outvyprodat zboží, odprodat, vyprodávat
save upšetřit, našetřit si
run outdojít, vyčerpat (něco), unikat, vzdálit se
run forkandidovat na, poptávka po
run awayutéci
run aroundpobíhat, běhat
run acrossnarazit na někoho či něco
rise abovepovznést se nad, převyšovat, vystupovat
result invyústit do, mít za následek
result fromvyplývat z
respond toodpovědět na, odpovídat na
remind ofpřipomínat někoho/něco, upamatovat
rely on/uponspolehnout se na, záviset
regard aspovažovat/mít za
refer toodvolávat se na, odkazovat
reduce tozredukovat na, zjednodušit na
range from...to...pohybovat se v mezích od ... do ...