WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesaup Anglicky Český význam
follow upsledovat, zabývat se čím, zkoumat co, ověřovat
forget aboutzapomenout na
freeze upzamrznout (motor), zaseknout se
frighten awayzastrašit, vyplašit
furnish withvybavit, zařídit čim
get acrosspředat, sdělit, objasnit
get aheaddostat se do vedení, mít úspěch
get alongvycházet spolu
get alongwith dobře vycházet s
get awayutéci, uniknout
get awayfrom vyhnout se problému, utíkat před
get back tovrátit se k něčemu, vrátit se do
get byobejít se s, vystačit si
get downsednout, kleknout, spolknout
get invstoupit, vejít, nasednout do (auta)
get offvystoupit (z vlaku), svléct
get onpokračovat, nastoupit, nasednout
get outdostat se ven, vystoupit z (auta)
get overzotavit se z, získat (koho)
get throughprojít čím, dostat (se) přes co, prečkat co
get togethersetkat se, sejít se
get upvstát z postele, vstát, zvednout se
give awayrozdávat, rozdělovat, promarnit
give backvrátit
give invzdát se (komu), podlehnout
give uppřestat s čim, vzdát se čeho (kouření apod.)
go acrosspřejít, přejet, přeletět
go alongpokračovat, postupovat
go awayodejít, odjet, jít/jet pryč
go outjít ven, odjet, vyjít
go outwith chodit s kým
go overprojít, projít si, zopakovat si
go throughprojít čím, překonat co
go togetherhodit se k sobě, ladit spolu
go upzvedat se, stoupat
go withhodit se k, být částí čeho, chodit s kým
go withoutobejít se bez
grow upvyrůst, dospět
hand overpředat, odevzdat, doručit
hang ondržet se, vydržet
hang upzavěsit telefon, pověsit
hedge againstzajistit se proti riziku apod.
hire outpronajmout, zapůjčit si
hold backzadržet, zastavit, zdržovat, váhat
hope fordoufat v
hunt forlovit co
hurry onuspíšit
hurry uppopohnat, pospíšit si
cheat onbýt nevěrný, podvádět
cheer uprozveselit (se), povzbudit, vzchopit se
identify withztotožnit se s
insist on/upontrvat na
intend asmínit, zamýšlet jako
interest inzájem o, zainteresovat
introduce intouvést do něčeho
introduce topředstavit (se) komu, seznámit s čim
join uppřidat se k, sloučit
keep aheadzůstat vpředu
keep away fromnepřibližovat se, vyhýbat se
keep outnevstupovat, držet se mimo
keep out!vstup zakázan!
keep todržet se (koho, čeho)
keep togetherdržet se pohromadě, držet spolu
keep upudržovat na vysoké úrovni, udržovat
lay offpropustit, nechat něčeho
lead tovést k něčemu, způsobit něco
leak outprosakovat, unikat
lie downlehnout si, položit se
listen forsnažit se zaslechnout
listen toposlouchat, naslouchat
live foržít pro
log in/onpřihlásit se na počítači
log off/outodhlásit se na počítači
look afterstarat se o, pečovat o
look backohlížet se
look forhledat
look forward totěšit se na
look outdávat pozor, být připraven
look overprojít, prohlédnout si
look throughprohlédnout, projít, nevšimnout si
look upzlepšovat se, vyhledat (ve slovníku)
look upto obdivovat (něco, někoho)
make fornamířit si to k, vést k
make ofmyslet si o, mít nazor na, zhotovit z
make outrozeznat, určit, rozluštit
make uptvořit, vymyslet, vymýšlet si, líčit se
mix inpřimíchat
mix uppomíchat, promíchat
move innastěhovat se, přistěhovat se
move onpokračovat, jít dál, posunout se dál, odvést
move outodstěhovat se, odejít
negotiate forvyjednávat o
negotiate withvyjednávat s
open upotevřít (se), zpřístupnit
pay backsplatit dluh, vrátit peníze, oplatit
pay forplatit za, pykat za, zaplatit za
pay offsplatit dluh, vyplatit někoho, doplácet
pick outvybrat (si), poznat, vybírat
pick upzvednout, posbírat, vyzvednout
plan forpočítat s, připravit se na, plánovat pro