WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, stahuj pro iOS zarizeni, nebo zde pro Android telefony!

sklapp  

Anglická frázová slovesaup Anglicky Český význam
add indodat, zahrnout do
add upsečíst, znamenat
agree withsouhlasit, vyhovovat,
aim at/forzaměřit se, soustředit se, směřovat k
answer tozodpovídat se, odpovídat na
apply foržádat o, ucházet se o, zažádat si
ask for(po)žádat, (po)prosit o
ask inpozvat, zvát dovnitř
back downustoupit, odstoupit, odvolat
back offstáhnout se, couvnout, ustoupit od (čeho)
be aftersnažit se o, jít po (někom), sledovat
be againstbýt proti
be awaychybět, být pryč
believe invěřit v/na, doufat v,
belong topatřit, být členem, příslušnost k
blow outsfouknout, uhasit, odvanout
blow upvybuchnout, nafouknout
boil downvyvařit se, ubýt, zahustit, zestručnit
break downpokazit se, selhat, rozbít se
break invloupat se, násilim vniknout, vyrazit
break intovloupat se, propuknout v
break offodmlčet se, odlomit
break ouuprchnout z vězení, propuknout (požár), vypuknout
break uprozpadnout se, rozejít se, rozbit (se), rozlámat
break withskoncovat s, odejit od/z, rozejít se s
bring (a)roundpřivést někoho, vzkřísit
bring aboutzpůsobit, zapříčinit, vymoct
bring backpřipomenout si, oživit vzpomínku, navrátit
bring uppřijít s (nápadem), vychovat
bump intonarazit na koho
burn downshořet, vyhořet, spálit
call backzavolat/zatelefonovat zpátky, odvolat
calm downuklidnit se
carry onpokračovat, trvat
catch onchytit se, mit úspěch, porozumět
catch updostihnout, dohnat,
catch up withpostihnout koho, stihnout
close downzavřit, zrušit, zastavit provoz
close upzavřít, uzavřít
come acrossnarazit na koho/co
come alongdohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
come apartrozpadnout se
come backvrátit se
come downpoklesnout, snížit se, sestoupit
come frompocházet z, být odkud
come inpřijít na místo, vstoupit, vejít
come onzačit, rozběhnout se, jít dále
come on!Ale jdi! No tak!
come outvyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
come overstavit se, přihodit se
come uppřijít na řadu, objevit se, vstoupit
come up withpřijít s nečím, navrhnout něco
confront withkonfrontovat s
consist ofskládat se z, sestávat z
cover upzakrýt, utajit, krýt
cut awayodříznout. oddělit
cut backomezit, zredukovat, zastřihnout
cut downomezit, snížit, pokácet,
cut offuřiznout, odříznout, přerušit
cut outvyříznout, vystřihnout
deal inobchodovat s
deal withvypořádat se s čim, vyřešit co
decide againstrozhodnout v neprospěch
decide betweenrozhodnout se mezi dvěma možnostmi
decide forrozhodnout ve prospěch
deduce fromvyvodit z, odvodit z
deduct fromodečíst od, odpočítávat
depend on/uponzáviset, záležet na, být závislý na
deprive ofzbavit čeho, připravit o
die forzemřít za, prahnout po
die fromumřít na
die ofumřít jak, zemřít na (zranění)
die outvymizet, vymírat, zaniknout
draw upsepsat, sestavit, vypracovat, načrtnout
dream upvymyslet něco, přijít na, vysnít si
dress downobléci se neformálně
dress upslavnostně se obléci
drop awaypadat, klesat, odpadat, odkapávat
drop outodejít ze školy, vystoupit z, vyloučit něco
eat awayrozežrat (kyselina), pohltit, okusovat (něco)
eat outjíst v restauraci
eat upspořádat, dojídat, pohltit
end upskončit, dopadnout jako, uzavřít
end withskončit čim/jak, skončit datem
face outpostavit se komu/čemu, vyrovnávat se
face withseznámit se, konfrontovat
fall apartrozpadnout se,
fall awayslábnout, klesat, odpadnout
favour withprokázat laskavost čím, poctít
fed up, be fed upmít někoho/něčeho dost, (být) otrávený
feed onživit se čim (zvířata), spotřebovat
feed upvykrmovat, nasytit
figure outpochopit, porozumět, vypočítat, vyčíslit
fill invyplnit, vypsat (formulář)
fill upnaplnit, zasytit, doplnit
find outnajít, zjistit, odhalit
fit invejít se, zapadat dobře, hodit se
fix upzařídit, napravit, zorganizovat,
flame upvzplanout, rozhořet se, zčervenat
fly awayuletět, zmizet