close
Do slovesných tvarů nedoplňujte vztažené tvary. Tedy místo hasn't, prosím, napiště has not.

Přídavná jména s koncovkou -ed/-ing


Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?Nahlásit problém