close
Do slovesných tvarů nedoplňujte vztažené tvary. Tedy místo hasn't, prosím, napiště has not.

Procvičujeme MAKE x DO


Před slovní spojení doplňte sloveso Make nebo DO.Nahlásit problém