WordBot mobilni aplikace jde zde! Chces mit moznost procvicovat si sva slovicka kdykoliv zrovna mas cas - v tramvaji, ve vlaku, o prestavkach… no proste kdekoliv, kde mas chut?! 🤯 Neni problem, vypln prosim tento formular, a my ti posleme dalsi instrukce!

Zapoj se i ty!

A pomoz nám rozšířit náš slovník o české překlady anglických slov.

Rozšíříš si tak slovní zásobu a pomůžeš ostatním. Začít můžeš zde.

Vyhledávání:


Seznam slovíčekAnglické slovíčko Český překlad
collegeuniverzita
colorbarva
colourbarva
comcom
combhřeben, česat
combat boj
combin kombinace
combinationkombinace
combinekombinovat
comepřijít
come acrossnarazit na koho/co
come alongdohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
come apartrozpadnout se
come backvrátit se
come downpoklesnout, snížit se, sestoupit
come frompocházet z, být odkud
come inpřijít na místo, vstoupit, vejít
come onzačit, rozběhnout se, jít dále
come on!Ale jdi! No tak!
come outvyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
come overstavit se, přihodit se
come uppřijít na řadu, objevit se, vstoupit
come up withpřijít s nečím, navrhnout něco
comfortkomfort, pohodlí
comingpříchod, přicházející
commandpříkaz, přikázat
commandmentpřikázání (i biblické)
commentpoznámka, komentovat
commercialkomerční
commis oživování
commissionkomise, pověření, pověřit
commissionerkomisař
committeekomise, výbor, opatrovník
commoditykomodita, zboží
commonspolečný
commonlyobecně, společně
communistkomunista
communitykomunita
companyspolečnost
compaq kompaktní
comparable srovnatelný
compare porovnat
comparisonsrovnání, přirovnání
compelling vstřícný
competitionsoutěž
complained stěžoval si
complaint stížnast
completecelkový, úplný, zkompletovat
completed dokončeno
completely zcela, úplně
complexkomplex, souhrn
component složka, součást
computerpočítač
computingpráce na počítači, výpočetní
comradkamarád, druh
comrade soudruh
concede připustit, uznat
concentrate soustředit
concentrationkoncentrace, soustředění
conceptkoncept
concernzáležitost, podnik, koncern
concernedznepokojený
concertkoncert
conditionkondice, stav
conduct vedení, řízení
conducted vedený, prováděl
conferencekonference
confidential důvěrný, tajný
confirmation potvrzení
conflictkonflikt
confront withkonfrontovat s
congresskongres, setkání
connectpřipojit, spojit
connecte připojeno
connectionspojení
conqueror dobyvatel
conservativekonzervativní
considerpovažovat
considerationuvažovaní
consignee příjemce
consist ofskládat se z, sestávat z
constituencyconstituency
constitutionstavba, konstrukce
constructionkonstrukce, stavba
consultantkonzultant
consumerspotřebitel
consuming náročný, konzumní
consumptionspotřeba
contactkontakt
containobsahovat
contentobsah
contention tvrzení, spor
contestsoutěž, soutěžit
continentalkontinentální, vnitrozemský
continuepokračovat
continuedpokračující
continuity kontinuita, souvislost
contractkontrakt
contrastkontrast
controlkontrola