Veřejný slovník: Schritte international 1 - 2.lekce


Odkaz ke sdílení:

Autor: Bizbiz

Počet slov ve slovníku: 132

Vytvořen: 2014-11-12 20:13:52

Tento slovník memontálně nikdo nepoužívá.


Přidat do oblíbených Uložit slovník do oblíbenýchPřejít na zkoušení »


Ukázka obsahu


Cizí slovo Český překlad
e Familie,-n rodina
r Freund,-e přítel
geboren sein být narozen/a
e Großmutter,¨- babička
hier zde,tady
jetzt teď,nyní
leben žít
e Mutter,¨- matka
schwierig těžký,obtížný,těžce,obtížně
r Text,-e text
Zobrazit všechny slovíčka ze slovníku »

Nahlásit problém